Sponsoring

A.P.S. heeft er altijd voor gekozen om vanwege onze werkomgeving ‘low-profile’ te werken. A.P.S. adverteert niet en zoekt de publiciteit niet op. Ook sponsoring komt, op een enkel gevangenisevenement na, niet voor. We zijn ons er terdege van bewust dat terughoudendheid en integriteit voorop dienen te staan.